Styrelsen

Bruzaholms Samhällsförening – Styrelsen

 

Carina Johansson Ordförande 0381 – 202 20
Annette Creutzr Vice Ordförande
Jan Wallin Kassör/Webb 0381 – 200 44
Yvonne Bergman Sekreterare 0381 – 200 50
Stina Crona Ledamot 0381 – 200 27
Hanny Harmsen Suppleant
Ben Schimmel Suppleant