Ordningsregler

ORDNINGSREGLER VID UTHYRNING
HYRESKOSTNADEN FÖR VÅRA LOKALER GÄLLER FRÅN KL:12.00 HYRESDAGEN TILL KL:12.00 NÄSTKOMANDE DAG.
I ÖVRIGT EFTER ÖVERENSKOMMELSE

I HYRESKOSTNADEN INGÅR TILLHANDAHÅLLANDET AV STOLAR, BORD, BEFINTLIG KÖKSUTRUSNING OCH BEFINTLIG HÖGTALARANLÄGGNING.

DET ÅLIGGER HYRESGÄSTEN ATT TA HAND OM ALLA EXTRASÄCKAR MED SOPOR.
1 ST RÖD SAMT 1 ST GRÖN SOPPÅSE FÅR LÄMNAS

DET ÅLIGGER HYRESGÄSTEN ATT SE TILL ATT ALLA TOMGLAS SÅVÄL PANTADE SOM ICKE PANTADE AVLÄGSNAS
FRÅN VÅRA LOKALER. GÄLLER ÄVEN SÅDANA SOM KASTAS I HUSETS NÄRHET.

DET ÅLIGGER HYRESGÄSTEN ATT IAKTTA VARSAMHET MED VÅRA LOKALER SAMT INVENTARIERNA SÅ ATT ICKE ONÖDIG SKADEGÖRELSE UPPSTÅR.

DET ÅLIGGER HYRESGÄSTEN ATT SE TILL ATT INGEN VANDALISM FÖREKOMMER I VÅRA LOKALER ELLER DESS NÄRHET
VID HYRESTILLFÄLLET. SKADEGÖRELSE KOMMER ATT DEBITERAS ANSVARIG HYRESGÄST.

ALL TOBAKSRÖKNING ÄR FÖRBJUDEN I VÅRA LOKALER.

KASTA EJ TUGGUMMI PÅ GOLVET ELLER UNDER STOLAR OCH BORD.
DET ÅLIGGER HYRESGÄSTEN ATT SNARAST ELLER INOM 10 DAGAR FRÅN HYRESDAGEN ATT INBETALA HYRAN.

DESSA REGLER ÄR TILL FÖR ALLAS TREVNAD.

TILL SIST: KOM IHÅG ATT TORKA AV BORDEN OCH SOPA GOLVEN, SAMT STÄDA AV TOALETTERNA