Folketshus Bokning

Bokning sker genom att kvällstid ringa Stina Crona på
0381-200 27

Förfrågning kan även ske via e-post
Grafisk_e-post_adress_till_Stina
(Måste skrivas av för hand.)