Naturreservat

Skrôle Hie – en brant ravin i Stuverydsbäcken – blev förklarad som naturreservad 2009 och invigdes officiellt den 5 september 2010
Bild: Stuverydsbäcken. Fotograf: Sven-Åke Svensson.

Bild: Träskylt med texten Skrôle Hie. Fotograf: Sven-Åke Svensson.

Hitta hit: När du kommer från Eksjö hållet finns strax efter gokartbanan en skylt som visar mot ”Slättefall” till höger. SVÄNG INTE IN TILL HÖGER utan ta avfarten till vänster och du kan redan se hänvisningen till ”Skrôle Hie”. Fortsätt bara skogsbilvägen ca 2 km till Höglandsleden tills du kommer till en parkering respektive vändplats.
Vad är Skrôle Hie? SKRÔLE HIE är en förkastningsspricka – troligen från senaste istiden. Förkastningssprickan eller skuran är ca 800 meter lång och på ravinens botten rinner Vestresjöbäcken. Stora stenblock, gamla nedfallna träd och bitvis tät växtlighet gör skuran delvis svårforcerad men ger en stor naturupplevelse. För den botaniskt intresserade är det en mycket intressant plats med många ovanliga växter, mossor och lavar. Dunmossa som är mycket sällsynt växer utmed bäcken. Utgår du från vändplatsen behöver du bara följa skyltar ”Skrole Hie”. När du passerat genom skuran följer du gröna pinnar med vita toppar till en vändplan, där fins bord och möjlighet att förtära medhavd fika. Fortsätt vägen till du stöter på Höglandsleden, gå vänster på denna och du kommer tillbaka till utgångspunkten/vändplatsen igen.
Fakta: stolek: 114 hektar
ägare: staten och privat
förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings Län