Samhällsföreningen

Samhällsföreningens främsta uppgift är att bevaka samhällsbornas intressen. I samhället finns ett stort engagemang för bygden samt närhet till en jätte fin natur med flera besöksmål. Boendekostnaderna är låga.

Samhällsföreningen tackar alla eldsjälar i samhället som bidrar till gemenskap och aktivitet. Tillsammans har vi lyckats att hålla byn levande, trots olika motgångar. Livet här är lugnt, intressant och präglat av stort engagemang.

Nya invånare liksom nya medlemmar i föreningslivet välkomnas varmt!

Medlemsavgift 2016

Styrelsen
Protokoll