Syföreningen

 Vi samlas varannan tisdag i Klubbstugan – kl. 13.00 -15.00
med uppehåll under sommarmånaderna.Sista lördagen i november har vi auktion i Folkets Hus.På våra syföreningsträffar har vi en kort andakt, vi dricker
kaffe, handarbetar, pratar och har trevligt tillsammans.Nya medlemmar är varmt välkomna!
Kontaktperson: Sonja Böttche
 P3150752
P3150748P3150746