Roteombud

Samhället är indelat i olika områden med varsitt så kallat roteombud vars uppgift är att sprida information, ta upp medlemsavgifter m.m. i sitt område. Roteombuden är kontaktman för styrelsen enligt följande områden. Cirka 150 hushåll är medlemmar i samhällsföreningen. För att bli medlem kontakta ditt roteombud. Kostnad 50:-/hushåll och år.

Roteombud

Område Roteombud Telefon
Masugnsvägen, Kärnmakaregatan, Eksjövägen väster om Malmgatan, Skogsbo och Jägaråden Susanne Fridh 0381-203 34
Metallduksområdet Ann-Charlotte Dalöf
Villagaten, Skogsgatan och Snuggarpsgatan Berit Ekedahl 0381 – 200 28
Skogssjö, Olsbergsgatan och Eksjövägen öster om infart till Härstorp Karin Sjögren
Eksjövägen mellan Malmgatan och Bruksvägen, Malmgatan, Smedjebacken, Bruksvägen och Idrottsvägen Leif Erlingsson
Lilla och Stora Vävergatan, Härstorpsvägen och Sörlidsgatan Sofie Sjöqvist
Lundbergsgatan och Högåsagatan Berith Johansson 0381 – 202 49
utanför samhället Carina Johansson 0381 – 202 20