ElLjusspår

Det är spårat i elljusspåret. Belysningen är tänd mellan 16.30 – 21.30 varje dag.

Spårat vintertid vid snötillgång.

Det är även spårat upp till Lövsjön, upp till Härstorpsvägen vid Sköglevägskäl och

till Lundbergsgatan via 18:e stolpen. Inget elljus, men mycket fin turåkning.