Hjälp oss bevara Nyanäs badplats

Nyanäs badplats är sedan ett antal år tillbaka inte någon kommunal badplats.

När den skulle läggas ner fick Bruzaholms samhällsförening frågan om att
fortsätta ansvara för badplatsen.

Vi behöver nu hjälp av alla som badar här för att kunna ha den kvar.

Bryggorna behöver återställas efter vintern, gräset klippas och toaletterna städas.

Söndag den 2 juli kl 11.00 träffas vi för att göra iordning bryggan.

Vi hoppas du kan vara med i gruppen som gör att badplatsen kan finnas kvar.

Anmäl dig till Carina Johansson
på tel/SMS 076-7744220