Årsmöte Samhällsföreningen i Folketshus

Bruzaholms Samhällsförening hälsar
välkommen till årsmöte i Folkets hus
söndagen den 26 mars kl 15.00

Årsmötet inleds med Våfflor och kaffe

 

Eksjö Energi besöker mötet och informerar om planerna på fiberutbyggnad i Bruzaholm

 

 

Förslag på dagordning

 1. Mötets öppnas
 2. Dagordning
 3. Val av justerare 2 st
 4. Val av rösträknare 2 st
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Kassarapport
 9. Revisionsberättelse
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisorer
 13. Val av revisorssuppleanter
 14. Val av Bibliotekskommitté
 15. Val av Parkkommitté
 16. Majbrasekommitté
 17. Julgranskommitté
 18. Juldanskommmitté
 19. Elljusspårskommitté
 20. Ombud för folkets hus
 21. Roteombud 7 st
 22. Medlemsavgift
 23. Valberedning
 24. Övriga frågor

 

kallelse årsmöte